Netizens' Fasting for Lent

There is a different kind of fasting a Christian can do this lent:  
Restraint from expressing anything negative on the internet, on fb, on twitter, anywhere on the net. No matter how honest it may be. Just restrain.

Fast.

Expressing negative feelings, specially frustrations, can always provide venue for arguments, misunderstanding from people you know, from people you don't know. You may be able to vent out but there will always be someone to talk back and you'll never hear the end of it.

This lent, lets fast for peace. For netizens. For those who bully. For those who steal identities. For those who see the internet as venue for scams and deception. For those who are so lured and willfully ignore their family or work responsibilities in exchange for the entertainment they get from the internet. For those who are so close-minded that each time they see something that opposes their belief, they would scream their minds out with all the curses and exclamation points and everything else just to get that anger across the site.

Let's fast and reflect for ourselves, that we may contribute to peace instead of adding up to the noise of this world.

Today, we start remembering our Lord in his 40 days fast on the desert.

Let's fast with the Lord.


--------------------------------------------------------------------------------------
May kakaibang klase ng pag-aayuno na maaaring gawing ang isang Kristiyano ngayong Mahal Na Araw:  Pagpigil mula sa pagpapahayag ng anumang bagay na negatibo sa internet , sa fb, sa twitterkahit saan sa net . Kahit gaano pa katotoo ang nararamdaman na ipinahahayag mo . Pigilan mo.
Ayuno.
Kadalasan, ang pagpapahayag ng mga negatibong damdamin, lalo pagkadismaya, sa FB, twitter, ay nagiging okasyon lang sa di pagkakaintindihan, palitan ng masasamang salita, dala ng biglang pagkainis o lukso ng nararamdaman.
Ngayong Mahal Na Araw, mag ayuno tayo para sa mga netizens . Para sa mga taong mapang-api sa net. Para sa mga taong magnanakaw ng pagkakakilanlan . Para sa mga taong ginagawang lugarng panloloko at panlilinlang ang internet. Para sa mga taong kinakalimutan ang responsibilidad nila bilang estudyante, bilang empleyado at bilang parte ng pamilya sa pagtulong sa bahay araw araw ngunit pinababayaan dahil sa entertainment na nakukuha sa intenet. Para sa mga taong nakakalimot ng kanilang pagkatao pag nagagalit sa mga nababasa sa internet at pinipiling magmura at mangaway dahil hindi sila nakikita ng personal...
Mag ayuno tayo para sa ating mga sarili, na sana ay maging daan tayo at makapag dagdag sa kapayapaan imbisna makadagdag pa kaingayan ng mundo. Ngayon, sisimulan natin ang pag-alala sa ating Panginoon sa kanyang 40 araw na pagaayuno sadesyerto.
Sabayan natin Sya sa pag aayuno.

Popular posts from this blog

Beauty in Vulnerability

ILANG BESES NA NAGKAACCIDENT SA FIELD TRIP?